Bấm huyệt giúp đẩy lùi đau lưng hiệu quả

👉Bấm huyệt Đại trường du
✅Vị trí: Từ mỏm gai của đốt sống lưng thứ 4, đo ngang sang hai bên khoảng cách bằng hai ngón tay.
✅Thực hiện: Người bệnh ngồi thoải mái trên ghế, hoặc đứng thả lỏng. Dùng hai tay ôm eo như động tác chống tay ngang hông. Sau đó, dùng ngón cái ấn vào huyệt Đại trường du, từ từ day bấm khoảng 2 phút.

👉Bấm huyệt Thiên khu
✅Vị trí: Huyệt này nằm trên đường kinh Vị, từ rốn đo ngang sang hai bên, cách hai thốn.
✅Thực hiện: Người bệnh nằm ở tư thế ngửa thoải mái trên thảm, dùng 2 ngón tay cái đặt vào vị trí 2 huyệt. Tiếp đến, dùng lực vừa phải day ấn huyệt trong khoảng hai phút, đến khi cảm giác cơn đau lưng thuyên giảm là được.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *